Fachowe aktywne akcydensy dla wszystkich

Prawie w każdej sprawie kierowanej do instytucji konieczne jest napisanie formularza. Sprawia to konieczność zawarcia wszystkich informacji związanych z załatwianą sprawą na kartce papieru, zgodnie z zasadami opracowywania pism sądowych. W związku z tym bardzo często wykorzystywane są wzory pism urzędowych, jako pomoc przy sporządzaniu właściwego dokumentu.

Dużo urzędów w celu usprawnienia współpracy z petentami wprowadziło oficjalne akcydensy pism. Ma ta tę zaletę, że petent zostaje zwolniony z zachowania przepisanej formy dokumentu sądowego oraz może się skupić jedynie na istocie problemu, której załatwienia żąda.

Jednak formularze oficjalne z czasem tak zostały rozbudowane, że ich wypełnianie samo w sobie stało się sztuka. Nie zawsze wiadomo, o co autorowi druku chodziło. W bardzo wielu przypadkach te same dane są powielane w wielu częściach druku oraz petent musi kilkakrotnie je wpisywać, wykonywać obliczenia, wpisywać kwoty słownie, zaznaczać odpowiednie pola, odpowiadać na pytania. Wszystko to sprawia, że ręczne wypełnienie formularza formularza urzędowego może być trudne i czasochłonne.

W takich sytuacjach są pomocne aktywne druki dostosowane do wypełniania w komputerze. Aktywne druki mają to do siebie, że usprawniają cały proces sporządzania dokumentu, wypełniania formularza poprzez stosowanie zaawansowanych funkcji edytora tekstu.

Aktywny druk samoczynnie dokonuje obliczeń, powiela wpisywane informacje, o ile zachodzi potrzeba ich wielokrotnego wpisywania, zamienia kwoty na słowne i umożliwia prawidłowe zaznaczanie odpowiednich, powiązanych ze sobą rubryk.

Stosowanie aktywnych druków z jednej strony upraszcza sam proces zredagowania pisma urzędowego, a z drugiej strony skraca czas potrzebny do jego zredagowania i pozwala na uniknięcie dużej ilości typowych błędów pisarskich.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.