Gdzie określony odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim kilka niekorzystnych zjawisk, jak np zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Globu dochodzi do ubytku ozon. Pierwszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a dodatkowo chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten metodę powstają tlenki oraz dodatkowo tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to w chwili obecnej one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Kuli ziemskiej. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa może prowadzić do poparzeń skóry,  a również do modyfikacji w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest dodatkowo groźne dla oczu. Może skutkować m.in. zaćmą. W dodatku zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do modyfikacji klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.