Informacje o LPG

LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) to wspólna nazwa mieszaniny propanu i butanu (w różnych proporcjach). Używany jako gaz, niemniej jednak przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Stosowany jest głównie jako paliwo silnikowe.
LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się również ze złóż gazu ziemnego, zazwyczaj na początku uruchamiania nowego odwiertu. LPG jest gazem w temperaturze pokojowej przy zwykłym ciśnieniu. W temperaturze pokojowej ulega on skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atm. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 85% objętości, by uniknąć rozerwania butli.
LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak również z jedno i wielopunktowymi układami  wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania dość kosztownej instalacji (od 1500 do 4000 złotych). Auta zaopatrzone w tę instalację muszą także częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje do LPG samoczynnie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik stosownej temperatury i prędkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.
Instalację LPG można też zastosować w autach z silnikiem dwusuwowym, oraz z silnikiem Diesla. Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 45% ceny etyliny bezołowiowej. W wielu krajach m.in. w Holandii i Belgii, paliwo to jest promowane jako bardziej ekologiczne od benzyny.
Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje. W styczniu 2006 r. istniało pięć typów instalacji napędzanych LPG.

Zalety instalacji LPG
* Instalacja LPG jest niskociśnieniowa, a zatem zbiornik jest lekki.
* Sam silnik iskrowy, czterosuwowy nie wymaga specjalnych zabiegów aby dostosować się do pracy na LPG.
* LPG zawierając węglowodory o krótszym łańcuchu wydzielają mniej gazów cieplarnianych niż benzyna.
* LPG jest w Polsce dużo tańszy niż benzyna, stąd tak znaczne zainteresowanie w Polsce tym paliwem.

Wady instalacji LPG
* zalecane jest (wyjątkowo zimą) uruchomienie silnika na benzynie,
* większa ilość pary wodnej sprzyja korozji układu wydechowego,
* butla ogranicza użyteczność samochodu,
* większe są koszty przeglądów i serwisowania,
* zbyt rzadkie wykorzystanie z układu zasilania benzyną sprawia awarie pompy paliwa.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.