Jak to jest z tym genetycznie modyfikowanymi organizmamy?

GMO, czyli genetycznie zmieniane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, by nowo powstały organizm posiadał konkretne nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: przemianie aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii własnego genu organizmu lub również wprowadzeniu obcego genu. GMO jest zjawiskiem kontrowersyjnym. Posiada swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ci pierwsi twierdzą, że genetycznie zmieniane organizmy mogą przyczynić się m.in. do zmniejszenia głodu na świecie, dzięki uprawie tak zmodyfikowanych roślin, którym nie straszne będą mrozy, opady atmosferyczne, susze, czy również infekcje wirusowe, bakteryjne. Przeciwnicy GMO ostrzegają, że nie znamy jak na razie dokładnego wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko przyrodnicze. Ich obawy wzbudzają głównie rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Mogą powstać superchwasty, które będą odporne na wszelkie środki ochrony, czyli innymi słowy rośliny, których nie będzie można zniszczyć. Przeciwnicy GMO przestrzegają również przed powstaniem zbyt jednolitych upraw, które mogą prowadzić do głodu, jeśli pojawi się zaraza atakująca określony gatunek. Przeciwnicy obawiają się również szeregu chorób, uczuleń związanych ze spożyciem genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak dotąd nie udało się ani udowodnić szkodliwości ani braku tej szkodliwości spożywania GMO, dlatego też dyskusja na ten temat jest dalej aktualna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.