Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej docenianą patriotyczną pozycją literacką jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję kiedy był na obczyźnie, gdy nasza ojczyzna była pod zaborami. Próbował zapisać odchodzący świat szlacheckich dworków i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia szeroki przekrój szlacheckiego społeczeństwa. Maluje rzeczywistość i tradycje obowiązujące na Litwie. Prócz kluczowego wątku – to jest wydarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przybyciu młodzieńca, mamy szansę w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, cechy szlachty, problemy miłosne czy opisy grzybobrania. Istotą epopei jest konflikt o nieruchomość pomiędzy dwoma wpływowymi rodzinami. Treść dopełniają niesamowite opisy natury, a wśród nich te poświęcone: burzy.

Na uwagę zasługuje niesamowity język, którym jest napisana książka. Na niemal każdej stronicy odnajdziemy liczne metafory i epitety. Czytelników poruszyć powinna niesłychana dbałość o piękno języka.

Pan Tadeusz to również unikalne źródło historyczne przybliżające ogląd świata ludzi z pierwszej połowy XIX wieku. Także z powodu tego powinno być znane każdemu mieszkańcowi Polski, jak również mieszkańcom innych państw próbujących zgłębić rodzimą kulturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.