Kamienie na szaniec – wstęp do analizy

Na kształt polskiej twórczości literackiej silne piętno odcisnęła sytuacja podczas II wojny światowej. Po zaprzestaniu działań zbrojnych nawet najlepsi twórcy długo szukali odpowiedniego języka, który pozwoliłby mówić o okrutnych wydarzeniach. Usiłowali wyselekcjonować z wielu zdarzeń te w największym stopniu charakterystyczne i opisać je np. prozie reportażowej.

 

Przykładem konfrontacji z motywem wojny jest książka Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Pisarz wykorzystał w dużej mierze autentyczne historie, gdyż sam brał udział w konspiracji i potyczkach z Niemcami. Utwór przybliża postawę młodych mężczyzn w obliczu II wojny światowej i utraty wolności. Szczegółowo mówi jak organizowano akcje konspiracyjne. Młodzi w warunkach wojennych musieli prędko dojrzeć i zamienić młodzieńcze gry na rzeczywistą działalność zbrojną. Ukazuje m.in. rozegrana z udziałem młodych akcję w Celestynowie. Pisarz stosuje również motyw powstania aby opowiedzieć o wydarzeniach, jakie rozegrały się w Warszawie w 1944 roku.

 

Kamienie na szaniec to nie jedynie dzieło o potyczkach członków ruchu oporu z wrogiem. To też książka o dojrzewaniu, o patriotyzmie. Kolejne generacje, poznając tę opowieść miało możliwość wzorować się na postawach Alka, Rudego i Zośki, którzy swoje istnienie oddali dla dobra Polski. To książka o nadzwyczajnychwartościowych służby, o bohaterach, którzy wiedzą jak pięknie żyć i dać z siebie wszystko.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.