Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec

Na obraz polskiej twórczości mocne piętno odcisnęła najstraszniejsza wojna XX wieku. Po wstrzymaniu walk poszczególni twórcy przez długi okres poszukiwali właściwego języka, który pozwoliłby im pisać o pozbawionych człowieczeństwa. Usiłowali wyselekcjonować z wielu faktów te w największym stopniu charakterystyczne i opisać je między innymi literaturze faktu.

 

Przykładem zmierzenia się z tematem konfliktu zbrojnego jest utwór Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Narrator przedstawił w sporej mierze zdarzenia rzeczywiste, albowiem sam udzielał się w tajnych operacjach i potyczkach z faszystami. Powieść przedstawia postawę młodzieży w perspektywie II wojny światowej i niewoli. Szczegółowo informuje jak organizowano akcje konspiracyjne. Młodzi chłopcy w warunkach wojennych musieli bezzwłocznie wydorośleć i przekształcić młodociane uciechy na realną walkę. Pokazuje miedzy innymi rozegrana z udziałem młodych akcję w Sieczychach. Autor stosuje także motyw powstania aby opowiedzieć o walkach, które rozegrały się w polskiej stolicy w 1944 roku.

 

Kamienie na szaniec to nie wyłączne książka o potyczkach członków ruchu oporu z wrogami. To też dzieło o dojrzewaniu, o odpowiedzialności za ojczyznę . Wiele pokoleń, omawiając tę historię miało możliwość wzorować się na sylwetkach głównych bohaterów, którzy własne istnienie poświęcili dla wolności ojczyzny. To historia o nadzwyczajnychideałach braterstwa, o bohaterach, którzy wiedzą jak pięknie żyć i umierać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.