Klimat się zmienia przekształca

Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu kuli ziemskiej. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne oraz dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Kuli ziemskiej. W przypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmian klimatycznych zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a oprócz tego chmury. Do gazów cieplarnianych, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a ponadto inne. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a oprócz tego dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko związane jest z obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Ziemi.  Jednak dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.