Nad Niemnem jako powieść pozytywistyczna

W polskiej prozie główne miejsce wyznaczają epopeje narodowe. Oprócz znakomitej, którą jest “Pan Tadeusz” wymienimy także odmienną książkę, która spełnia wyznaczniki tego wyjątkowego gatunku. Nad NiemnemOrzeszkowej to powieść, która została wydana w czasach pozytywizmu. Pokazuje ona rozległą panoramę egzystencji rodzimego ziemiaństwa.

Najdokładniej ukazani bohaterowie to mieszkańcy Korczyna. Po insurekcji styczniowej wciąż borykają się z problemami finansowymi. Pomimo tego ich domostwo nierzadko odwiedzają zamożniejsi przyjaciele i przedstawiciele arystokracji. Obok ziemiaństwa pozytywistka ukazała też życie pozbawionej pozycji – mieszkającej w zaścianku. Mimo niełatwej sytuacji wiedzą jak cieszyć się prostym życiem, a niewątpliwie są patriotami.

Oprócz kłótni w epopei Nad Niemnem została także podkreślona wartość zachowania obyczajów i obrzędów oraz nielekkiej pracy na roli. Pozytywistka uważa, że wyłącznie dzięki tym wartościom można godnie żyć w trudnych czasach w niepewnych czasach.

Dla tych, dla których moralne idee nie są ciekawe dzieło przedstawia odmienną tematykę. Jest to problem rodzącej się czułości między Janem Bohatyrowiczem, a Justyną Orzelską. Na samym początku na ich drodze do szczęścia ukazuje się niemało przeciwności, między innymi mieszkanka Korczyna nie jest nauczona pracować fizycznie, pomimo to w zakończeniu opowiedziana historia kończy się radośnie, a Jan i Justyna wyznają sobie uczucie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.