Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej popularną narodową książką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor napisał swą epopeję gdy był na obczyźnie, gdy Polska zostawała pod okupacją obcych państw. Próbował utrwalić miniony świat szlachecki i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje szeroki przekrój polskiego życia społecznego. Maluje życie i obyczaje zachodzące na prowincji. Oprócz kluczowego wątku – to jest wydarzeń odbywających się w Soplicowie po przyjeździe Tadeusza, mamy możliwość w niej odnaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachciców, intrygi miłosne czy przedstawienia zajazdu. Kanwą epopei jest spór o zamek miedzy dwoma wpływowymi klanami. Wydarzenia uzupełniają barwne opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: stawom.

Na uwagę zasługuje bogaty język, jakim została napisana książka. Na prawie każdej stronicy odszukamy liczne porównania i epitety. Czytelnika zachwycić może wyjątkowa staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to także unikalne źródło historyczne przedstawiające światopogląd szlachciców z odchodzących w niepamięć. Również z powodu tego musi być znane każdemu mieszkańcowi Polski, jak również przedstawicielom innych państw próbujących zgłębić rodzimą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.