Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jako utwór romantyczny

Najbardziej znaną patriotyczną książką jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz stworzył swą epopeję kiedy mieszkał na emigracji, gdy Polska pozostawała pod zaborami. Próbował utrwalić miniony świat szlachecki i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje panoramiczny przekrój szlacheckiego społeczeństwa. Charakteryzuje egzystencję i tradycje zachodzące na prowincji. Obok podstawowego wątku – to jest wydarzeń rozgrywających się w Soplicowie po przyjeździe tytułowego bohatera, mamy możliwość w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę warstwy szlacheckiej, wypadki miłosne czy przedstawienia zajazdu. Kluczowym problemem dzieła jest konflikt o zamek pomiędzy dwoma ważnymi klanami. Główne wydarzenia uzupełniają pełne szczegółów opisy przyrody, a spośród nich te poświęcone: ogrodowi.

Warto zwrócić uwagę na niesłychanie bogaty język, jakim jest napisana historia. Na chyba każdej stronie odnajdziemy charakterystyczne porównania i epitety. Czytelnika poruszyć może niesłychana dbałość o piękno języka.

Pan Tadeusz to też jedyne w swoim rodzaju źródło historyczne przedstawiające ogląd świata szlachciców z schodzących z dziejowej sceny. Także z powodu tego musi być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, oraz przedstawicielom innych narodów pragnących zgłębić polską mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.