Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej znaną rodzimą książką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Poeta napisał swą epopeję kiedy mieszkał na emigracji, gdy Polska pozostawała pod okupacją obcych państw. Próbował uchwycić miniony świat ziemiaństwa i jego cechy.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia panoramiczny przekrój ówczesnego społeczeństwa. Opisuje egzystencję i tradycje obowiązujące na Litwie. Prócz kluczowego wątku – czyli przypadków odbywających się w dworku szlacheckim po powrocie Tadeusza, mamy możliwość w niej odnaleźć takie tematy jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę warstwy szlacheckiej, intrygi miłosne czy opisy zajazdu. Głównym problemem utworu jest konflikt o dobra miedzy dwoma ważnymi klanami. Główne wydarzenia wzbogacają pełne szczegółów opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: ogrodowi.

Istotny jest niesłychanie bogaty język, którym została spisana książka. Na chyba każdej stronie odszukamy charakterystyczne metafory i epitety. Odbiorców poruszyć może niesłychana dbałość o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to także ważne źródło historyczne przedstawiające światopogląd ludzi z odchodzących w niepamięć. Także z powodu tego musi być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, a także członkom innych narodów próbujących poznać ojczystą mentalność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.