Usługi BHP, szkolenia bhp

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania norm BHP. Z jednej strony można na to spojrzeć jak na uciążliwość, ale spoglądając z innej, widać w tym prawidłowość. Co prawda przestrzeganie norm BHP wiąże się z kosztami po stronie pracodawcy oraz zwiększonymi obowiązkami pracowników związanych z właściwym wykonywaniem pracy, to jednak w dalszej perspektywie jest to korzystne dla pracodawcy. Przekonały się o tym niemalże wszystkie duże, ponadnarodowe firmy, które przykładają duże znaczenie do właściwego stosowania BHP, szkoleń BHP, gdyż mimo początkowych nakładów, jakie były zmuszone ponosić, w dłuższym odstępie czasu okazało się to dochodową wydatkiem, a liczby nie kłamią, bez względu na poglądy piszących raporty.

Brak wypadków przy pracy, brak chorób zawodowych, to brak postoi w pracy, mniejsza składka wypadkowa. Właściwe i prawidłowe warunki pracy, to lepsi pracownicy, a co za tym idzie zwiększona efektywność pracy.

Jednym z licznych powinności w zakresie bhp należących do pracodawcy są szkolenia z bhp pracowników oraz dobrze opracowana ocena ryzyka zawodowego. Szkolenia BHP związane z dopuszczeniem do pracy, oraz ocena ryzyka zawodowego są kluczowym powinnością pracodawcy, z tego względu unikanie, z tytułu redukcji kosztów, oceny ryzyka zawodowego i szkoleń bhp doprowadza do narażenia zarówno pracowników jak i pracodawcy na straty. Jedni marnują zdrowie, drudzy pieniądze przy kontroli PIP.

Istotą oceny ryzyka zawodowego jest wykrycie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z świadczoną pracą, powodującą straty, a w szczególności pojawienie się u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w następstwie zagrożeń zawodowych występujących w otoczeniu pracy lub sposobu świadczenia pracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.