Pan Tadeusz – romantyczna epopeja narodowa

Najbardziej znaną rodzimą książką jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Poeta stworzył swą epopeję gdy przebywał na emigracji, gdy Polska znajdywała się pod okupacją obcych państw. Pragnął ocalić odchodzący świat szlacheckich dworków i jego bogactwo.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje panoramiczny przekrój szlacheckiego życia społecznego. Opisuje życie i obyczaje występujące na Litwie. Prócz podstawowego wątku – to jest przypadków rozgrywających się w Soplicowie po powrocie Tadeusza, możemy w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, cechy szlachty, problemy miłosne czy przedstawienia zajazdu. Kluczowym problemem utworu jest spór o zamek pomiędzy dwoma ważnymi klanami. Wydarzenia uzupełniają barwne opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: ogrodowi.

Istotny jest bogaty język, którym została spisana pozycja. Na chyba każdej stronie odszukamy charakterystyczne porównania i epitety. Czytelnika zachwycić powinna wyjątkowa dbałość o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to także unikalne źródło historyczne przybliżające myślenie ludzi z odchodzących w niepamięć. Także dzięki temu musi być bliskie każdemu mieszkańcowi Polski, oraz przedstawicielom innych narodowości chcących zgłębić naszą kulturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.