Pan Tadeusz – streszczenie lektury

Najbardziej docenianą krajową pozycją literacką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Pisarz stworzył swą epopeję podczas pobytu na obczyźnie, gdy Polska zostawała pod zaborami. Starał się zapisać odchodzący świat szlachecki i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje panoramiczny przekrój polskiego społeczeństwa. Charakteryzuje życie i obyczaje zachodzące na prowincji. Oprócz podstawowego wątku – czyli wydarzeń odbywających się w Soplicowie po przybyciu Tadeusza, możemy w niej odszukać takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachty, wypadki miłosne czy przedstawienia grzybobrania. Głównym problemem książki jest spór o zamek miedzy dwoma ważnymi klanami. Fabułę dopełniają pełne szczegółów opisy natury, a wśród nich te poświęcone: burzy.

Istotny jest bogaty język, którym była opowiedziana książka. Na prawie każdej stronicy znajdziemy charakterystyczne metafory i epitety. Odbiorcę zadziwić powinna niespotykana staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to także jedyne w swoim rodzaju źródło historyczne prezentujące myślenie ludzi z początku XIX wieku. Również z powodu tego musi być bliskie każdemu Polakowi, oraz przedstawicielom innych narodów chcących poznać polską przeszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.