Prezentacje maturalne

Każdy uczeń liceum przygotowujący się do matury powinien przyswoić najbardziej znane toposy.  Kiedy zdecydujesz o doborze tematu literackiego, należy pamiętać, że temat głównie będzie oparty na dogłębnej wiedzy z literatury. prace maturalne polegać powinny głównie na wiedzy zdobytej na lekcjach polskiego, dlatego powinni go wybierać sympatycy książek, którzy bez trudności poruszają się na literackim podwórku.

Toposy to bardzo często przywoływane w tekstach kultury problemy. Ich źródło zazwyczaj wywodzi się z czasów antycznych. W późniejszych okresach literaci powracali do nich, modyfikując je w swych utworach.

Mimo iż konkretny motyw miał w przeszłości jednostkowe znaczenie, to w toku wielu setek lat przybierał odmienne i wiele razy był przekształcany. W późniejszych okresach literackich artyści często wracali do antycznych tematów, stanowiących niewyczerpane źródło inspiracji. We współczesnej twórczości cały czas powracają wątki używane od tysiącleci, chociaż w postmodernistycznym świecie posiadają one kompletnie nowe znaczenie. Przeobraził się świat, przeobraziły się także poszczególne pojęcia, jednak cały czas należy poznawać wcześniejsze teksty, brać z nich wiedzę o ziemskiej egzystencji, ponieważ to nie zmieniło się od stuleci.

Sporo prezentacji ma charakter ogólny i pozostawia swobodę w sposobie realizacji. Najważniejsze jest by prezentacja była zgodna z posiadaną wiedzą nie wyłącznie z zakresu polonistyki (np. licealista pasjonujący się historią XX wieku mógłby wybrać prezentację maturalną opartą na lekturach z tego przedziału czasu, ktoś mający zdolności plastyczne powinien wybrać temat odnoszący się do malarstwa, zaś zafascynowani sportem mogliby napisać o języku komentatorów sportowych).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.