Prezentacje maturalne z języka polskiego

Na portalu pogotowiematuralne.pl głównym motywom literackim przyporządkowane zostały indykatywne tematy prezentacji z polskiego, które pojawiają się przeważnie na egzaminie dojrzałości. Zostały one pogrupowane według poziomu trudności, odpowiednio do punktów przyznawanych na maturze. Przygotowane przez nas prezentacje z języka polskiego są złożone z bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, ramowego planu pracy oraz odpowiednio skomponowanej treści. Część z nich wzbogaciliśmy o m.in. prezentacje multimedialne, reprodukcje malarskie i fragmenty filmów. Ponadto każdy zamawiający otrzyma poradnik “Jak napisać dobre wypracowanie maturalne”, który z pewnością umożliwi wzorowe przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.