Prezentacje maturalne z polskiego

Polonista na początku roku szkolnego w klasie maturalnej musi zaprezentować zdającym listę tematów do wyboru (prezentacje maturalne). Z listy zaprezentowanych tematów maturzysta decyduje się na jeden i określa sposób jego wykonania, który przekazuje do akceptacji poloniście. Jeżeli na liście nie ma tytułu odpowiadającego maturzyście, występuje ewentualność zaproponowania swojego tematu przed zostanie opublikowana szkolna lista tematów. W takim przypadku praca musi mieć powiązanie z literaturą.

W trakcie wyboru tematu uczeń klasy maturalnej powinien się kierować nie wyłącznie ilością osiągniętej wiedzy z polskiego, ale głównie własnymi predyspozycjami. Trzeba pamiętać, że prezentacje maturalne nie sprawdzają wyłącznie informacji książkowych, ale pozwalają ujawnić umiejętność samodzielnego argumentowania.

Niemało tematów maturalnych ma charakter ogólny i zostawia swobodę w sposobie realizacji. Kluczowe jest by praca maturalna była w zgodzie z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu polonistyki (np. maturzysta fascynująca się historią XX wieku może wybrać prezentację maturalną opartą na książkach z tego czasu, ktoś posiadający uzdolnienia plastyczne mógłby wybrać temat odnoszący się do malarstwa, zaś kibice mogą pisać o języku komentatorów sportowych). Przy doprecyzowywaniu tematu prezentacji trzeba przejrzyście nazwać jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

W trakcie wyboru, powinno się przywiązać uwagę na słowa – klucze danej prezentacji maturalnej wskazujące na cel prezentacji np. rola danego motywu książkowego. Są to określenia, które nadają pracy określony kierunek. Ponadto, należy rozważyć dobór tematu pod względem wiedzy z epok, dzieł wyselekcjonowanych poetów, a także wybranych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.