Wspólnota materialna – co moje, to i twoje?

Osoby, które się pobierają, mogą się zdecydować na wspolność ustawową, rozdzielność majątkową albo także wspólność ustawową, która jest rozszerzona na przedmioty nie wchodzące na mocy prawa do wspólności majątkowej. Pary młode bardzo często decydują się na wspólność ustawową. Co to oznacza dla nowożeńców? Znaczy to, że wszelkie rzeczy nabyte po zawarciu ślubu stają się własnością zarówno żony jak również męża. Czyli jeśli widać na filmie z wideofilmowanie Kraków, że para młoda otrzymała z prezencie pralkę, to pralka ta staje się automatycznie ich wspólnym majątkiem. Tak samo, gdy widać na fotografia ślubna Kraków, jak babcia pana młodego wręcza mu kopertę z pieniędzmi, to pieniądze te również stają się wspólnym majątkiem pary młodej. Co nie wchodzi do wspólnoty majątkowej? Nie wchodzą do niej te rzeczy, które panna młoda albo pan młody nabyli przed zawarciem ślubu. Czyli, jeśli panna młoda kupiła przed ślubem mieszkanie, do którego po ślubie wprowadza się małżonek, to mieszkanie to nie jest własnością obojga, ale wyłącznie panny młodej. Wspólnotą majątkową nie są również przedmioty otrzymane w drodze darowizny, czy również spadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca podjął inną decyzję w tym względzie. Ze wspólnoty majątkowej wyłączone są także te przedmioty, które służą zaspokojeniu indywidualnych potrzeb, jak na przykład kosmetyki lub odzież, czy również obuwie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.