Kierunki studiów bezpieczeństwo

Absolwenci tych kierunków zdobędą ogólną wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny bezpieczeństwa i przygotowania do rozwiązywania problemów. Posiądą także umiejętności efektywnego zachowania w warunkach rzeczywistego zagrożenia. Na absolwentów czeka zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego, przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, obronnością i porządkiem publicznym. 

Studia dostarczą absolwentom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie zagadnień społecznych i prawnych. Dostarczą umiejętności skutecznego zachowania w sytuacjach realnych zagrożeń. Absolwenci nabędą umiejętność rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym niebezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Będą umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, obszar zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Absolwenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy nauczą się praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.