Leczenie depresji warszawa

W gabinecie Leczenie alkoholizmu Warszawa prowadzę sesje pomocy psychoterapeutycznej i 
konsultacje psychoterapii indywidualnej dla nieletnich i ludzi starszych. Prowadzę prócz tego terapię małżeństw.
Kooperuję z ludźmi, którzy:

cierpią z przyczyny nietrwałości uczuciowej,
czują globalny niedostatek satysfakcji życiowej,
doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej,
są w zażyłym związku z osobą uzależnioną,
mają symptomy zespołu DDA,

Psychoterapia Warszawa to zajęcia wsparcia psychologicznego to spotkanie przygotowawcze z psychologiem,

które umożliwiają wyznaczenie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu właściwiej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Jednorazowa konsultacja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.