Kierunek studiów anglistyka

Jeżeli interesujesz się kulturą krajów anglojęzycznych, jesteś zafascynowany językiem obcym, a zdolności językowe to Twoja mocna strona studiuj filologię angielską. W takcie studiów na kierunku studiów Anglistyka na pewno nie będziesz się nudził. Dzięki takim przedmiotom, jak językoznawstwo, fonetyka i fonologia osoba studiująca anglistykę poznaje dogłębnie język angielski. Jednak to nie wszystko. Oprócz wiedzy językowej student kierunku anglistyka zdobywa wiedzę na temat historii i kultury krajów anglojęzycznych, jak Wielka Brytania, Irlandia, Kanada czy Australia. Osoba studiująca anglistykę musi być przygotowana do systematycznej nauki, bo tylko taki sposób pracy może zapewnić studentowi anglistyki sukces na tym kierunku. Absolwent filologii angielskiej znajdzie prace jako tłumacz w każdej dziedzinie gospodarki, ponieważ w czasach globalizacji ludzie muszą się ze sobą porozumiewać, a jest to często niewykonalne bez pomocy tłumacza.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.