Pomoc psychologiczna Warszawa

W moim pokoju Poradnia psychologiczna Warszawa prowadzę zajęcia pomocy psychoterapeutycznej a także 
sesje psychoterapii samotnej dla nieletnich i również osób dorosłych. Prowadzę co więcej sesje związków małżeńskich.
Kooperuję z ludźmi, którzy:

mają kłopoty z popijaniem, nadużywają go,

Poradnia psychologiczna Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psychologiem,

które zapewniają określenie problemu i zaproponowanie najbardziej godniej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Jednorazowa konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.