Psychoterapia Warszawa

W naszym gabinecie Terapia Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego i również 
sesje psychoterapii osobistej dla młodych i dodatkowo osób dorosłych. Prowadzę dodatkowo konsultacje par.
Współpracuję z osobami, które:

cierpią z powodu nietrwałości emocjonalnej,
spostrzegają generalny niedobór satysfakcji życiowej,
zaznają przemocy umysłowej, fizycznej,
są w bliskim związku z osobą uzależnioną,
mają objawy syndromu DDA,

Leczenie alkoholizmu Warszawa to konsultacje pomocy psychologicznej to spotkanie przygotowawcze z psychoterapeutą,

które gwarantują określenie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu prawidłowej formy

pomocy psychoterapeutycznej. Jedna konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.