Więcej

Znaczące koszty stałe, nasilenie konkurencji, a również przestoje pieniężne to poważne kłopoty, które odnoszą się do coraz szerszej części firm rynku budownictwa mieszkalnego. Takie przestoje finansowe mogą być wynikiem wzrastającej liczebności plajt firm w branży budowlanej. Zgodnie z danymi, napływającymi z GUSu, sytuacja w budownictwie dołuje systematycznie od sierpnia 2011 roku. Z raportów, przeprowadzonych w grudniu 2011 roku wypływa, iż kompanie budowlane paskudnie wartościują napływ zamówień na następne się trzy miesiące. Podniesienie liczby zamówień przeczuwają tylko kadra znacznych firm. W nadchodzących 2 miesiącach przedsiębiorcy wierzą w deprecjacja cen w produkcji budowlanej małych i średnich jednostek. Rokowania, związane z wytwórczością budowlaną są lepsze w znacznych przedsiębiorstwach tudzież firmach, niż w małych. Najgorsze oceny własnej pozycji pieniężnej raportują mikre i średnie przedsiębiorstwa budowlane. Więcej wiadomości odnoszących się do rynku budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju możesz znaleźć na oryginalnym serwisie internetowym o mieszkaniach: Osiedle.eu. Wypatrzysz tam również, jak radzić sobie z zakupem nowego mieszkania. Zapraszamy!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.