Ciąża

Ciąża kojarzy się z radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniem, którego zakończeniem jest poród zdrowego dziecka. Ale bywa również okresem niepokoju czy nawet strachu. Jakże przeważnie bezzasadnego! Aktualnie kobiety mogą oczekiwać na rozwiązanie bez obawy o życie indywidualne i dziecka, lęków będących udziałem poprzednich pokoleń. W Polsce owocuje realizowany z ogromnym zaangażowaniem Program Poprawy Opieki Perinatalnej: od kilku lat, kategorycznie i nieustannie maleją wskaźniki umieralności i zachorowalności okołoporodowej. Sytuacja ta pozwoliła zwrócić uwagę na psychologiczne aspekty ciąży i poród. Zainicjowana poprzez media ogólnopolska akcja “Rodzić po ludzku” – na rzecz godnego, czynnego uczestnictwa w porodzie własnego dziecka – uświadomiła, jak bardzo potrzebne są inne niż dotychczas warunki i styl opieki w oddziałach położniczych. Jej efektem jest powstanie wielu szkół rodzenia , a ponadto wprowadzenie porodów rodzinnych w ustaleniach szpitalnych, otwarcie oddziałów położniczych dla rodzin, przebywanie noworodków z matkami od momentu narodzin, spopularyzowanie karmienia naturalnego. Wielu rodziców chce, by narodziny ich dziecka miały indywidualny, niepowtarzalny charakter. By były rodzinnym świętem. A tymczasem w świat intymnych małżeńskich i rodzicielskich uczuć wkraczają personel medyczny, wiedza i technologia medyczna. Może to utrudnić przyszłym rodzicom radosne przeżywanie narodzin dziecka. Nieprosto im zaakceptować szereg czynności medycznych związanych z opieką lekarską w okresie ciąży i porodu. Priorytetowo gdy wystąpią powikłania wymagające leczenia w oddziałach patologii ciąży, lub zabiegów położniczych. A przecież bardzo ważne jest urodzenie zdrowego noworodka i zachowanie zdrowia matki. Temu podporządkowane są wszelkie procedury i badania medyczne. To prawda, że nierzadko uciążliwe, może czasochłonne. Znakomita większość z nich potwierdza tylko, że ciąża ma prawidłowy przebieg. Badania są natomiast są konieczne. Na ich podstawie można przewidywać kilka nieprawidłowości i odpowiednio im przeciwdziałać. Taki jest sens współczesnej praktyki medycznej: wykrywać i zapobiegać przez efektywne uprzedzające działanie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.