Prace maturalne z języka polskiego

Nauczyciel polskiego po rozpoczęciu nauki w klasie maturalnej powinien zaprezentować zdającym szkolną listę tematów (prace maturalne). Z listy zaproponowanych tematów licealista decyduje się na jeden i formułuje możliwość jego realizacji, który przekazuje do zaaprobowania poloniście. Jeśli w spisie nie ma tematu odpowiadającego uczniowi klasy maturalnej, istnieje możliwość zaproponowania własnego tytułu zanim zostanie opublikowana szkolna lista tematów. W takim przypadku prezentacja powinna mieć związek z literaturą.

W trakcie wyboru tematu licealista musi się kierować nie wyłącznie zasobem osiągniętej wiedzy z polskiego, ale w głównej mierze swoimi pasjami. Należy mieć na uwadze, że prezentacje z języka polskiego nie kontrolują jedynie informacji książkowych, ale dają możliwość zaprezentować zdolność dorosłego argumentowania.

Większość prac ma charakter ogólny i daje swobodę w strategi realizacji. Ważne jest by prezentacja maturalna była zgodna z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu polonistyki (np. licealista fascynująca się wojną może zdecydować się na prezentację maturalną opartą na książkach z tego czasu, ktoś mający zdolności plastyczne może poruszyć temat związany z malarstwem, zaś zafascynowani sportem powinni pisać o języku komentatorów sportowych). Przy precyzowaniu tematu prezentacji należy przejrzyście opisać jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

Przy wyborze, należy zwrócić uwagę na słowa – klucze wybranej prezentacji maturalnej podkreślające cel pracy np. rola danego motywu. Są to wyrażenia, które nadają pracy określony kierunek. Ponadto, trzeba pomyśleć o doborze tematu pod względem wiedzy z epok, twórczości wybranych poetów, a także proponowanych motywów literackich.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.