Wymieranie gatunków

Atmosfera jest wyjątkową częścią świata, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy metodę przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorodne kategorie. Pośród nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego , a dodatkowo te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W wypadku tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują miedzy innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy także ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczenia: punktowe, powierzchniowe, objętościowe albo liniowe. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj posiadamy do czynienia z gazami, aerozolami czy też pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do konwersji klimatycznych na Globu. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz dodatkowo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.