Zielone Szkoły

Ośrodek w Porębie Wielkiej to publiczna placówka oświatowa. Zapewnia profesjonalną opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki podczas tak zwanych zielonych szkół.  Ośrodek realizuje też powinności zapisane w ustawie oświatowej. DWDz funkcjonuje w oparciu o program wychowawczy oraz profilaktyczny program. Organ prowadzący dom Wczasowy to Starostwo Powiatu Limanowskiego, a jednostka sprawująca nadzór pedagogiczny to Małopolski Kurator Oświaty. Zielone szkoły – Dom wczasowy są najczęściej przyjeżdżającymi bywalcami w Porębie Wielkiej. Dom Wczasów dziecięcych Dwdz 2011 – To Publiczna placówka prodwadząca następujące atrakcje: wędrówki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz regionalne i patriotyczne. DWDz w Porębie Wielkiej jest pierwszorządnym miejscem do organizacji zielonych szkół oraz wycieczek szkolnych. DWDz animuje aktywność dla uczniów szkół podstawowych i dla dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych. DWDZ to kompleksowa usługa dla szkół w zakresie wycieczek na zielone szkoły. Dom wczasowy nigdy nie ściąga kosztów dodatkowych poza umową ze szkołą. Jest to dla naszych klientów gwarancją satysfakcji, oraz potwierdzeniem zaufania podczas naszej współpracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.