Ból pleców

Bol pleców – choroba polega na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw. Występuje w wielu wypadkach u osób w starszym wieku, ale może rozpoczynać się u ludzi młodych. Chrząstka szklista, pokrywająca powierzchnie stawowe posiada niewielkie zdolności regeneracyjne, a w miejscu jej uszkodzenia powstaje chrząstka włóknista o gorszych własnościach biomechanicznych. Obciążenia przenoszone są przez podchrzęstną warstwę kostną, ulegającą pogrubieniu. Zmiany te posiadają charakter w większości powolny, niemniej jednak ciągle postępujący. Stawy kończyn dolnych, ze względu na to, że unoszą masę ciała, są bardziej predysponowane do wystąpienia modyfikacji zwyrodnieniowych, a w efekcie ból kręgosłupa.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.