Executive Search

Projekt Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różnorakie narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami znajdują się w sprawozdaniu. Firma, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna albowiem dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności i przeprowadzała powierzone zadania w stopniu niewystarczającym. fachowcy, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, iż wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem przedstawiani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik bardzo związuje się z firmą co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w raporcie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.