Leczenie alkoholizmu Warszawa

W naszym pokoju Leczenie depresji Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychologicznego i 
sesje psychoterapii pojedynczej dla młodych i osób pełnoletnich. Prowadzę poza tym konsultacje małżeństw.
Współpracuję z osobami, które:

cierpią ze względu chwiejności emocjonalnej,
widzą ogólny niedobór satysfakcji życiowej,
doznają przemocy umysłowej, fizycznej,
są w bliskim związku z osobą uzależnioną,
mają symptomy syndromu DDD,

Pomoc psychologiczna Warszawa to sesje pomocy psychologicznej to spotkanie preliminarne z psychoterapeutą,

które gwarantują skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu słusznej odmiany

pomocy psychologiczne. Jedna konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.