Studia logistyka

Rosnące popyt na specjalistów w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego, sprawia że studia mające w swojej ofercie logistykę są coraz częściej wybierane przez abiturientów. nauka na tym kierunku, zawierające nie tylko przedmioty z dziedziny transportu, ale i języki obce czy zagadnienia prawne, pozwalają absolwentom znaleźć satysfakcjonującą pracę. 
Studia logistyka to studia dla osób, które posiadają takie cechy jak dokładność, zdolność ogarniania kilku problemów jednocześnie, umysł analityczny, odporność na stres i zdolność brania odpowiedzialności za swoje wybory. Głównymi miejscami, w których absolwenci kierunku logistyka mogą znaleźć pracę to firmyprodukcyjne i transportowe, w których potrzebny jest specjalista w dziedzinie sprawnego planowania i monitorowania procesu logistycznego

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.