Studia podyplomowe artystyczne

Szkoła główna podyplomowe dla absolwentów kierunków plastycznych, studia podyplomowe artystyczne, muzycznych oraz innych związanych spośród aktywnością w życiu kulturalnym oraz budowaniem dóbr niematerialnych. Pozwalają na specjalizowanie się w danym obszarze aktywności artystycznej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.