Ubezpieczenia Warszawa

Ubezpieczenia Warszawa to m.in. ubezpieczenia w Compensa TU S.A.. Compensa TU, która rozpoczęła działalność w naszym kraju od początku lat 90. XX wieku. Spółka podlega austriackiej Vienna Insurance Group, która jest na pewno liderem w branży ubezpieczeń w środkowo-wschodniej Europie. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń kieruje swoją ofertę do ludzi indywidualnych, jak również niewielkich, dużych firm/spółek/korporacji oraz dodatkowo wielkich spółek. Ubezpieczenia obejmują m.in. Compensa Warszawa ubezpieczenia zdrowotne, Compensa ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie samochodowe, ubezpieczenie naszego mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i pozostałe ubezpieczenia. Z drugiej strony możemy wyróżnić Compensa TU na Życie. Compensa  Warszawa – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dla korporacji to w dodatku usługi ochronne, majątkowe.

HDI Asekuracja to TU (towarzystwo ubezpieczeniowe), które w naszym kraju prowadzi działalność od ponad 2-óch dekad. HDI Asekuracja proponuje ubezpieczenia związane z komunikacją m.in. ubezpieczenie komunikacyjne OC i ubezpieczenie autocasco i inne ubezpieczenia samochodów. Zapytacie pewnie jak i kiedy zgłaszać uszkodzenie pojazdu? Wtedy udajemy się do RCLS (Regionalne Centrum Likwidacji Szkód). Możemy też wysłać korespondencję do Regionalnych Centrów Likwidacji Szkód. Innym i w dodatku szybkim jest wysłanie e-mail do Regionalnych Centrów Likwidacji Szkód. Oględziny uszkodzonego auta zostaną wykonane w POS (Punkt Obsługi Szkód na miejscu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.