Testy na aplikację

Przeforsowanie egzaminów na aplikacje prawnicze w postaci testu było jednym z działań podjętych w celu otwarcia drogi do zawodów prawniczych dla szerszego grona ludzi pragnących wykonywać zawód adwokata czy sędziego.
Obowiązujące wcześniej unormowania pozostawiały kwestię przyjęć na programy samorządom zawodowym poszczególnych spółce. Sytuacja taka spotykała się ze sprzeciwem osób, którym nie dane było dostać się na aplikacje. Zarzucały one korporacjom, że priorytetowym kryterium przyjęć na aplikacje są koneksje rodzinne, a nie merytoryczne przygotowanie kandydata.
Niezbędne było wypracowanie takiego modelu egzaminu na aplikacje, który byłby w najwyższym stopniu obiektywny. Pośród wielu propozycji zwyciężyła w końcu obowiązująca do dzisiaj forma egzaminu: testy na aplikacje.
Konkurs w obecnej formie, tj. testy na aplikacje, również jest krytykowany. Wielu zarzuca mu, że nie kontroluje tak de facto wiedzy, i że testów można nauczyć się na pamięć, a praca prawnika nie ma wszakże polegać wyłącznie na znajomości na pamięć określonej liczby przepisów, ale na umiejętnym ich stosowaniu w praktyce.
Mimo zgłaszanych zastrzeżeń, testy na aplikacje mimo wszystko zdają się najbardziej sprawiedliwym sposobem selekcji kandydatów na przyszłych radców prawnych czy notariuszy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.