Usługi saperskie rozminowanie terenu SAPPER SUPPORT SP. Z O.O.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu usługi saperskie polegające na rozminowaniu terenu, oczyszczeniu terenu z niewybuchów i niewypałów.

Wykonując prace ziemne możecie Państwo natrafić na przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego i przemysłowego (tj. amunicja porzucona, niewybuchy, niewypały, miny, gazy bojowe, sprzęt wojskowy, itp.), które stwarzają realne zagrożenia dla bezpieczeństwa choćby pracujących ludzi, sprzętu, lokalnych mieszkańców. Z tego względu, proponujemy Państwu sprawdzenie saperskie i oczyszczenie terenu rozminowanie przeznaczonego pod inwestycję.

  Prace te polegają na wykrywaniu przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznawaniu ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu, wywozie i niszczeniu ich za pomocą materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Podczas prowadzonych prac sporządzana jest dokumentacja, na podstawie której wydawany jest Certyfikat Czystości Terenu.  Zamawiający otrzymuje dokumentację powykonawczą, która zawiera wykaz wykrytych,  przedmiotów niebezpiecznych wraz z podaniem lokalizacji znaleziska za pomocą współrzędnymi GPS oraz dokumentację fotograficzną znalezionych przedmiotów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.