Studia Medyczne

Studenci studiów medycznych w większym lub mniejszym stopniu, przyjmują odpowiedzialność za życie drugiej osoby. Długoletni wysiłek, który musi zostać podjęty przez wszystkich studentów kierunków medycznych, nie idzie jednak w zapomnienie. Absolwenci, jako osoby niosące wsparcie, cieszą się bowiem społecznym prestiżem.

W Polsce uczelnie medyczne kształcące późniejszych lekarzy, dentystów, magistrów pielęgniarstwa, farmacji, funkcjonują zazwyczaj jako suwerenne uczelnie (akademie lub uniwersytety medyczne). Dodatkowo poza kształceniem studentów kierunków medycznych bardzo często uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz przychodnie kliniczne. Absolwent kierunku medycznego może pracować w szpitalach, przychodniach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Studia medyczne dają możliwość także znalezienie pracy poza granicami Polski

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.