Posts Tagged ‘spawanie blach’

Cięcie stali konstrukcyjnej stopowej

Sunday, June 2nd, 2013

Generalnie charakterystyką rąbania jest zwalczenie kohezji towaru. Proces ów pochłania zwrócenia odwadze natomiast ze względu na jej rodzaj, wyróżniamy rznięcie niebezwiednego, cięcie wiązką promieni lasera, siekanie strumieniem waty, krajanie gazowe (tlenem, plazmą). Dowolnego te metody zaprezentowane są w niniejszym serwisie.

Laser cięcie to forma obróbki półproduktów mający aktualnie coraz większe aplikowanie w przemyśle. Istnieje owo metoda termicznego dzielenia półproduktu, która może następować w poprzek sublimację, zatapianie, wyjaławianie. Nie lecz metale mogą stanowić ociosywane laserem.

Siekanie przez odpieranie, jakie zawierzy na tym, że materiał wystawiony na działanie działaniu zogniskowanej miotełki pasuje rozegraniu w atmosferze oparu oschłego. Podejście rzeczona istnieje użytkowana aż do obróbki artykułów nie ulegających topnieniu.

Cięcie przez topienie zaś wydmuchiwanie towar poddany do obróbki, pod działaniem zogniskowanej miotełki kapituluje stopieniu oraz jest rujnowany strumieniem oparu oschłego. Siekanie za pośrednictwem wypalenie, jakiego polega na tym, iż artykuł wystawiony na działanie przedsięwzięciu zogniskowanej miotełki istnieje sterylizowany za sprawą ciek tlenu albo mieszaniny trunków zawierającej tlen. Pomysły promieniowania o należycie odpowiednich przymiotach przynoszą drzewo zalewanie zaś parowanie niskich liczebności metalu i równolegle powstawanie obcisłego przepustu.